บริการเช่ารถยนต์ เมืองพัทยา

จริงใจ โปร่งใส ง่ายดาย และสะดวกสบาย

FAQ: คำถามที่พบบ่อย

ในการเช่ารถยนต์นั้น ผม/ดิฉันต้องมีอะไรบ้าง?
เอกสารฉบับจริง: หนังสือเดินทางและใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
สำหรับลูกค้าชาวไทย : บัตรเครดิต บัตรประจำตัวประชาชน และใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
ในการเช่ารถยนต์นั้น ผม/ดิฉันต้องมีใบอนุญาตขับขี่สากลหรือไม่?
ในการเช่ารถยนต์จากบริษัท Maks Car Rental นั้น สามารถใช้ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ภายในประเทศของท่านได้ อย่างไรก็ตาม เราขอแนะนำให้ท่านควรมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์สากลจะดีกว่า
ในการเช่ารถยนต์นั้น ผู้เช่าต้องมีอายุขั้นต่ำกี่ปี?
ในการเช่ารถยนต์จากเรานั้น ผู้เช่าต้องมีอายุขั้นต่ำ 18 ปี
ในการจองรถนั้น ผม/ดิฉันต้องทำอย่างไรบ้าง?
 • กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่หน้าเว็บไซต์
 • ท่านจะได้รับอีเมลระบุรายละเอียดความต้องการของท่าน
 • ผู้จัดการของเราจะติดต่อกลับไปหาท่านภายใน 24 ชั่วโมง
 • ในกรณีที่สามารถจองรถที่ท่านเลือกได้นั้น ท่านจะได้รับรายละเอียดสำหรับการชำระเงินเพื่อจองรถยนต์ 3000 บาท
 • หลังจากชำระเงินแล้ว ให้ท่านส่งหลักฐานยืนยันมาที่เรา
 • ภายใน 24 ชั่วโมงท่านจะได้รับเอกสารยืนยันการจองหรือท่านสามารถเดินทางมายังสำนักงานของเราเพื่อทำการจองรถยนต์โดยการชำระเป็นเงินสด
 • ติดต่อเรา

  ผม/ดิฉันจะได้รับเงินคืนหรือไม่ ถ้าผม/ดิฉันยกเลิกการจองที่ได้ชำระเงินไว้ล่วงหน้าแล้ว?
  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินที่ได้ชำระไว้ล่วงหน้าสำหรับการจองที่ถูกยกเลิก
  ผม/ดิฉันจะได้รับเงินคืนหรือไม่ ถ้าผม/ดิฉันส่งคืนรถยนต์ก่อนวันที่ ที่ตกลงไว้?
  ในกรณีที่ส่งคืนรถยนต์ก่อนวันที่ ที่ระบุไว้นั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินสำหรับวันที่ไม่ได้ใช้รถยนต์
  ควรส่งคืนรถยนต์ในเวลาใด?
  คุณต้องคืนรถไม่ล่าช้าเกินไปกว่าวันที่และเวลาตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญา มิฉะนั้นจะถูกริบเงินประกันทั้งจำนวน
  การเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับสัญญาการเช่ารถจะต้องได้รับการตกลงกันเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนที่สัญญาจะสิ้นสุดลง
  ในกรณีที่ส่งคืนรถยนต์ล่าช้า จะมีค่าปรับอย่างไร?
  หากคืนรถล่าช้าไปกว่าวันที่และเวลาตามที่ระบุไว้ในสัญญาคุณจะถูกปรับเต็มจำนวนเงินประกัน เนื่องจากการกระทำเช่นนี้ของคุณส่งผลให้เราผิดสัญญาการเช่ากับลูกค้ารายถัดไปซึ่งได้ชำระเงินไว้เป็นการล่วงหน้าเพื่อจองรถ
  ผม/ดิฉันจะสามารถอ่านสัญญาเช่ารถยนต์ได้หรือไม่?
  รถยนต์ของบริษัทมีการประกันภัยไว้อย่างไรบ้าง?

  รถยนต์ทั้งหมดของบริษัท MAKS Car Rental อยู่ภายใต้การรับประกันเพื่อการใช้งานในเชิงพาณิชย์ (การประกันภัยสำหรับการเช่ารถยนต์) โดยมีค่าเสียหายส่วนแรกที่ 5000 บาทสำหรับรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก และ 7000 บาทสำหรับรถอเนกประสงค์ (SUV) รถกระบะ และรถตู้. ค่าเสียหายส่วนแรก ( excess ) ต่อหนึ่งเหตุการณ์เท่านั้น.

  การประกันภัยนี้ประกอบด้วย:

  • CDW – Collision Damage Waiver (การประกันภัยรถยนต์)
  • LDW – Loss Damage Waiver (การประกันภัยสำหรับความเสียหาย)
  • TP – Theft Protection (การประกันภัยกรณีถูกโจรกรรม)

  ขอบเขตความครอบคลุมของการประกันภัย

  1. การชดเชยความเสียหายต่อบุคคลภายนอก
   • กรณีความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก ชดเชยสูงสุด 1 ล้านบาท/คน และชดเชยสูงสุด 10 ล้านบาท/ครั้ง

   • กรณีความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ชดเชยสูงสุด 1 ล้านบาท จากการประกันภัยแบบ DCW + LDW + TP โดยการประกันภัยนี้จะมีความเสียหายส่วนแรกที่ 5000 บาท สำหรับรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก และ 7000 บาท สำหรับรถอเนกประสงค์ ( SUV ) รถกระบะ และรถตู้

  2. การชดเชยต่อการสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย

  3. ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย โดยการประกันภัยส่วนนี้จะมีค่าเสียหายส่วนแลก

  4. การชดเชยต่อความเสียหายแก่ผู้เช่า (ผู้ขับขี่) และผู้โดยสาร

  5. ในกรณีความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ชดเชยสูงสุด 100,000 บาท/คน


  ท่านสามารถซื้อการประกันพิเศษแบบ SCDW (ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก) ได้โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก แต่อย่างใด

  ราคาสำหรับการประกันภัยแบบ SCDW

  สำหรับรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก จะมีค่าบริการเพิ่มเติมที่ 214 บาท/วัน สูงสุดไม่เกิน 3,210 บาทต่อเดือน

  สำหรับรถอเนกประสงค์ (SUV) รถกระบะ และรถตู้ จะมีค่าบริการเพิ่มเติม

  ที่ 321 บาท/วัน สูงสุดไม่เกิน 4,815 บาทต่อเดือน

  นอกจากนี้ ยังต้องมีการวางเงินประกันสำหรับการประกันภัยโดยหักค่าเสียหายส่วนแรกเป็นศูนย์ ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาที่ไม่ได้รับความคุ้มครองจากการประกันภัย ตัวอย่างเช่น

 • กุญแจสูญหาย
 • ความเสียหาย ที่ทำให้ภายในรถมีรอยเปื้อน
 • ความเสียหายของล้อที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้ เนื่องจากการเคลื่อนรถด้วยยางที่แบน
 • ตอนนำรถมาส่งคืนมีเชื้อเพลิงน้อยกว่าตอนที่รับรถไป
 • ฯลฯ
 • ค่าเสียหายส่วนแรกคืออะไร?

  เพื่อเป็นการป้องกันมิให้มีการขับขี่และใช้รถยนต์โดยขาดความระมัดระวังนั้น บริษัทประกันภัยทุกแห่งในประเทศไทยจะมีการเรียกเก็บเงินค่าเสียหายส่วนแรกเสมอ ในกรณีที่ท่านเป็นฝ่ายผิดหรือได้ทำให้เกิดความเสียหายแก่รถยนต์ขึ้นนั้น

  หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ค่าเสียหายส่วนแรก ก็คือจำนวนเงินสูงสุดที่ท่านต้องรับผิดชอบสำหรับรถยนต์ที่เช่าไป โดยค่าเสียหายส่วนแรกนี้จะใช้ได้กับเหตุการณ์ที่อยู่ภายใต้การรับประกันภัย

  ค่าเสียหายส่วนแรกนี้จะไม่มีการจ่ายคืนในกรณีที่รถยนต์ถูกโจรกรรม

  ส่วนในกรณีที่ท่านไม่ใช่ฝ่ายผิดในอุบัติเหตุของรถยนต์ที่เกิดขึ้นนั้น ท่านจะได้รับเงินค่าเสียหายส่วนแรก (เงินมัดจำ) คืนเต็มจำนวนเมื่อท่านนำรถยนต์มาส่งคืน

  ผม/ดิฉัน จะเสียเงินมัดจำไปหรือไม่ ถ้าหากว่ารถยนต์ได้เกิดความเสียหายในขณะที่ผม/ดิฉัน ไม่ได้อยู่ภายในรถยนต์ และความเสียหายที่เกิดจากวัตถุต่างๆ
  สำหรับความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้น โดยบุคคลภายนอกที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลดังกล่าวได้ และสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสัตว์หรือวัตถุต่างๆ (ก้อนหิน ต้นไม้ เป็นต้น ) ผู้เช่าต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินที่มัดจำไว้
  ผม/ดิฉันจะเสียเงินมัดจำไปหรือไม่ ถ้าหากว่าผม/ดิฉันมั่นใจในอุบัติเหตุของรถยนต์นั้นว่าไม่ได้เกินจากความผิดของผม/ดิฉัน และมีหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้ เช่น ภาพบันทึกจากกล้องติดหน้ารถยนต์ คำบอกเล่าจากพยานผู้เห็นเหตุการณ์ เป็นต้น แต่ผม/ดิฉันไม่ได้รับเอกสารจากบริษัทประกันภัยเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ของผม/ดิฉัน?
  ในกรณีนี้ ทางบริษัทจะเก็บเงินมัดจำของท่านไว้ก่อน จนกว่าท่านจะมีเอกสารจากบริษัทประกันภัยยืนยันความบริสุทธิ์ของท่าน ส่งให้แก่บริษัท บริษัทของเราไม่ได้ให้บริการทางด้านกฎหมายและไม่ขอมีส่วนร่วมใดๆ ต่อการแก้ไขข้อพิพาท และคำโต้เถียงระหว่างผู้ขับขี่รถยนต์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
  ผม/ดิฉัน จะสามารถอนุญาตให้บุคคลอื่นขับขี่รถยนต์ได้หรือไม่?
  ผู้ที่มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ สามารถขับขี่รถยนต์นี้ได้ทุกท่าน แต่ผู้เช่าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายต่อรถยนต์นี้
  ถ้าผม/ดิฉันต้องการเช่ารถยนต์ ผม/ดิฉันจะต้องมีบัตรเครดิตหรือไม่?
  สำหรับลูกค้าต่างชาติที่ต้องการเช่ารถกับบริษัทของเราไม่จำเป็นต้องใช้บัตรเครดิต ( ยกเว้นลูกค้าชาวไทย ต้องชำระเงินมัดจำผ่านบัตรเครดิต ) ส่วนลูกค้าต่างชาติที่ต้องการใช้บัตรเครดิตนั้นทางบริษัทของเราก็มีไว้ให้บริการท่าน ลูกค้าที่ต้องการใช้บัตรเครดิตในการชำระเงินค่าเช่าจะมีค่าธรรมเนียมเพิ่ม 3 %
  ทางบริษัทสามารถนำรถยนต์มาส่งให้ที่โรงแรม และมารับรถยนต์จากโรงแรมได้หรือไม่?

  เราสามารถส่งมอบ และรับรถยนต์ ในเขตเมืองพัทยาได้โดยเป็นไปตามข้อตกลงที่กำหนดไว้

  ในกรณีที่ท่านเช่ารถยนต์ตั้งแต่ 7 วันขึ้นไป การส่งมอบรถยนต์จะไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
  Mแผนที่ของบริการจัดส่งฟรีในเขตพัทยา (สัญญาเช่า 7 วัน ขึ้นไป)

  ในกรณีที่ท่านเช่ารถยนต์ตั้งแต่ 4 – 6 วัน จะคิดค่าส่งมอบรถยนต์ในอัตรา 300 บาทต่อเที่ยว

  สำหรับพื้นที่อื่นๆ นอกเขตเมืองพัทยานั้น โปรดติดต่อสอบทราบเพิ่มเติม

  ผม/ดิฉัน จะสามารถรับหรือส่งคืนรถยนต์ที่ท่าอากาศยานกรุงเทพมหานคร ในเขตกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดอื่นได้หรือไม่?

  ท่านสามารถรับ/ส่งคืนรถยนต์ที่ท่าอากาศยานกรุงเทพมหานครได้ (เฉพาะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเท่านั้น) โดยต้องแจ้งทางบริษัทไว้ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน และต้องอยู่ในช่วงเวลา 10.00 น. – 18.00 น.

  ค่าบริการ – 3500 บาทต่อเที่ยว

  อย่างไรก็ตาม เราไม่มีบริการนี้ในเขตกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดอื่น

  บริการพิเศษสำหรับการรับ - ส่งที่ท่าอากาศยานกรุงเทพมหานคร (สุวรรณภูมิ) ในกรณีที่ท่านกำลังจะเดินทางไปพักผ่อนในเมืองพัทยา

  ทางเรามีบริการรับ-ส่ง จากท่าอากาศยาน ( สุวรรณภูมิ ) เพื่อมายังบริษัทของเรา และสถานที่พักของท่านในเขตเมืองพัทยา

  อัตราค่าบริการรับ - ส่ง

  1300 บาท – รถรุ่น Toyota Corolla

  1600 บาท – รถรุ่น Toyota Innova

  2000 บาท – รถตู้รุ่น Toyota Commuter

  ท่านสามารถรับหรือส่งคืนรถยนต์จากสำนักงานของเราในช่วงเวลาทำการระหว่าง 10.00 น. – 18.00 น. ทุกวันจันทร์- อาทิตย์

  ฉันจะรับรถได้ที่สนามบินสุวรรณภูมิในกรุงเทพฯได้อย่างไร?
  แจ้งเวลาและวันที่มาถึงตัวแทนของเราจะได้พบกับคุณด้วยป้าย `MAKS Car Rental` ที่ออกจากบริเวณที่เดินทางมาถึงซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 2 ใกล้กับทางออกที่ 3 จากอาคารสนามบิน
  เป็นไปได้ไหมที่จะคืนรถตอนดึก (ในช่วงเวลาที่ไม่มีการทำงาน)?
  เวลาทำการ 10.00 น. - 18.00 น. พิจารณาเวลาในการกลับรถล่วงหน้า
  สามารถเช่ารถนอกเมืองได้หรือไม่?
  อย่างไรก็ตามเนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัยและเงื่อนไขการประกันภัยจึงไม่อนุญาตให้รถของเราออกจากประเทศไทย
  ผม/ดิฉันจำเป็นต้องใช้ระบบนำทาง GPS ในประเทศไทยหรือไม่?
  เราขอแนะนำให้ท่านใช้ระบบนำทาง GPS โดยระบบนี้จะอำนวยความสะดวกแก่ท่านอย่างมาก นอกจากนี้หน่วยความจำของระบบนำทาง GPS นี้ยังสามารถเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่น่าสนใจต่างๆ มากมายที่อยู่ในประเทศไทยได้อีกด้วย
  ผม/ดิฉัน ควรทำอย่างไรเมื่อรถประสบอุบัติเหตุ ?

  ไม่ต้องตกใจแต่อย่างใด

  แจ้งมาที่ตัวแทนบริษัทของเรา

  โทรหาบริษัทประกันภัย

  ให้ดำเนินการตามขั้นตอนตามที่บริษัทประกันภัยแนะนำ แม้ท่านเห็นว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นเล็กน้อย สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันภัยเพิ่มเติมแบบ ( SCDW ) ใว้นั้น ต้องดำเนินการเช่นเดียวกัน มิฉะนั้นบริษัทสามารถปฏิเสธการคืนเงินมัดจำแก่ท่าน

  เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นนั้น ผู้เช่าจะเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงินเท่าไร ?
  ในกรณีที่ท่านเป็นฝ่ายผิดในอุบัติเหตุครั้งนั้น จำนวนเงินค่าเสียหายสูงสุดที่ท่านต้องชำระจะไม่เกิน 5000 บาท (7000 บาทสำหรับรถอเนกประสงค์ (SUV) รถกระบะ และรถตู้) ขึ้นอยู่กับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์

  ตัวอย่างเช่นในกรณีที่ท่านเกิดอุบัติเหตุมีรอยขีดข่วนขึ้น ทางบริษัทของเราทำการประเมินราคาอยู่ที่ 1500 บาท ทางผู้เช่าก็ชำระเพียง 1500 บาท แต่ในกรณีที่ความเสียหายหนัก ผู้เช่ามีความรับผิดชอบคือค่าเสียหายส่วนแรกเท่านั้น ซึ่งก็คือ 5000 บาท (7000 บาทสำหรับรถอเนกประสงค์ (SUV) รถกระบะ และรถตู้)

  ในกรณีที่ท่านไม่ใช่ฝ่ายผิดในอุบัติเหตุครั้งนี้นั้น ท่านไม่ต้องชำระเงินใดๆ ทั้งสิ้น
  หมายเหตุ : ท่านจะต้องนำเอกสารจากบริษัทประกันภัยที่ยืนยันว่าท่านบริสุทธิ์ส่งมอบให้แก่บริษัท

  ผู้เช่าจะต้องจ่ายค่าเช่าสำหรับช่วงเวลาที่นำรถยนต์เข้าซ่อมหลังจากประสบอุบัติเหตุหรือไม่?
  บริษัทของเราจะจัดหารถใช้ทดแทนให้แก่ท่านโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ และท่านจะไม่ต้องจ่ายค่าเช่าสำหรับช่วงเวลาที่นำรถยนต์เข้าซ่อมดังกล่าวแม้ว่าท่านจะเป็นฝ่ายผิดในอุบัติเหตุนั้นก็ตาม
  วิธีการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ที่สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศไทย ?
  สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงส่วนใหญ่จะมีพนักงานเติมน้ำมันไว้คอยบริการ

  ผม/ดิฉัน จะต้องทำอย่างไรในการชำระเงินมัดจำสำหรับการเช่ารถยนต์?

  ผม/ดิฉัน จะได้รับเงินมัดจำดังกล่าวคืนรวดเร็วเพียงใด?

  ท่านสามารถชำระเงินประกันด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิตก็ได้
  ในกรณีที่ชำระผ่านบัตรเครดิต จะมีค่าธรรมเนียมเพิ่ม 3%

  และเงินประกันนี้จะส่งคืนให้แก่ท่านทันที ( ทางบริษัทของเราจะคืนเงินมัดจำเป็นเงินสดเท่านั้น )หลังจากที่ท่านได้ส่งคืนรถยนต์และพนักงานของเราได้ทำการตรวจสอบสภาพรถยนต์เรียบร้อยแล้ว
  ผม/ดิฉัน ต้องใช้เงินจำนวนเท่าใดในการเช่ารถยนต์ในประเทศไทย?

  ค่าเช่ารถยนต์จะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยด้วยกัน ได้แก่ ประเภทของรถ ระยะเวลาในการเช่าและบางครั้งฤดูการท่องเที่ยว รวมทั้งจำนวนและประเภทของการประกันภัย ท่านสามารถศึกษาข้อมูลที่ถูกต้องได้จากเว็บไซต์ของเราโดยการกรอก ข้อมูลลงในแบบฟอร์มคำสั่งซื้อ

  การเช่ารถยนต์ในประเทศไทยนั้นมีความคุ้มค่าหรือไม่?
  ในกรณีที่ท่านเช่ารถยนต์นั้น ท่านจะสามารถเดินทางไปยังสถานที่น่าสนใจต่างๆ ได้หลายแห่งด้วยกัน และท่านจะมีอิสระในการเลือกจุดพักของท่านได้ นอกจากนี้ ยังมีเหตุผลดีๆ สำหรับการเช่ารถยนต์ในประเทศไทย ได้แก่ ถนนหนทางในประเทศไทยทีมีความสวยงามและวัฒนธรรมการขับขี่รถยนต์ในประเทศไทยก็ค่อนข้างเรียบร้อย
  ในกรณีที่ท่านไม่พบคำตอบที่ท่านสงสัย
  โปรดส่งอีเมลมายัง makscarrent@gmail.com เราจะตอบกลับท่านโดยเร็วที่สุด
  support online